Since 2015 until now, Having 2.3k Customers, Over 3.8k Successfully Submitted

Perkhidmatan Permohonan DBKL Lesen Niaga

Setiap perniagaan di Malaysia dikehendaki mempunyai lesen perniagaan yang sah sebelum memulakan operasi. Ini termasuk perniagaan berasaskan rumah, pertubuhan komersil dan perindustrian, dan pemilik hartanah sewa apartmen. Tanpa lesen perniagaan, perniagaan anda akan ditutup atau didenda oleh agensi kerajaan.

Marilah kita beritahu anda cara untuk memohon lesen perniagaan di Malaysia? Pertama, anda perlu mengetahui kod perniagaan anda kerana pelbagai jenis perniagaan mempunyai kod perniagaan yang berlainan di Malaysia. Kedua, anda perlu melawat majlis tempatan untuk mendapatkan garis panduan untuk permohonan lesen perniagaan. Akhir sekali, anda perlu mengisi dan mengemukakan borang permohonan lesen perniagaan dan dokumen lain yang diperlukan kepada kerajaan tempatan.

Perkhidmatan Permohonan DBKL Lesen Niaga

Dokumen yang perlu disediakan:

  • Sijil Pendaftaran – 1 salinan ;

  • Profil Perniagaan – 1 salinan;

  • Gambar premis perniagaan anda ( bahagian depan dan bahagian dalam premis);

  • Salinan mana-mana pemilik perniagaan / Nombor Kad Pengenalan rakan kongsi seperti yang dinyatakan dalam Borang 49 – 1 salinan;

  • Contoh papan tanda yang menunjukkan reka bentuk dan warna (jika berkenaan);

  • Gambar menunjukkan lokasi papan tanda (jika berkenaan).

Perkhidmatan Permohonan DBKL Lesen Niaga

Jangan risau, kami menyediakan pelbagai perkhidmatan aplikasi seperti: Lesen Perniagaan, Lesen Premis Perniagaan, Lesen Papan Tanda, Permit Papan Tanda, dan Kelulusan Pelan Bangunan Pengubahsuaian. Sila hubungi dengan kami untuk maklumat lanjut.


DBKL Perkhidmatan Runner, DBKL Pelari Lesen, DBKL Perkhidmatan Aplikasi Lesen, DBKL Syarikat Pelesenan, DBKL Ejen Pelesenan, DBKL Agensi Lesen, DBKL Perkhidmatan Penyerahan Lesen, DBKL Memohon Perkhidmatan Lesen,