Since 2015 until now, Having 2.3k Customers, Over 3.8k Successfully Submitted

Perkhidmatan Permohonan DBKL Lesen Papan Iklan

​Papan Iklan adalah papan yang memaparkan nama, logo atau berita pengiklanan mengenai sesuatu perniagaan atau produk. Ia boleh menyampaikan maklumat ringkas kepada pelanggan tanpa perlu mencarinya. Papan Iklan juga merupakan salah satu cara pengiklanan yang berkesan. Walau bagaimanapun, pemasangan papan iklan perlu memohon lesen daripada kerajaan tempatan.

Lesen Papan Iklan

Langkah pertama yang perlu anda lakukan untuk memohon lesen papan tanda adalah anda perlu mengenal pasti kategori perniagaan anda. Di Malaysia, terdapat terlalu banyak jenis perniagaan, perniagaan yang berbeza mempunyai undang-undang permohonan lesen papan iklan masing-masing. Seterusnya, anda perlu mengetahui majlis tempatan terdekat dengan perniagaan anda. Anda perlu pergi ke majlis tempatan dan mendapatkan panduan permohonan lesen papan iklan. Akhir sekali, anda perlu menyerahkan borang permohonan lesen papan iklan dan dokumen lain yang diperlukan untuk majlis tempatan.

Perkhidmatan Permohonan DBKL Lesen Papan Iklan

Sebelum hantar borong permohonan lesen papan iklan kepada kerajaan tempatan, anda perlu menyediakan:

(1) 3 Salinan Pelan Lukisan Senibina yang ditandatangani oleh pihak syarikat sebagai pemohon serta disahkan oleh Jurutera perunding yang bertauliah yang mengandungi: Pelan Kunci, Pelan Lokasi, Pelan Tapak, Pelan Struktur (Pandangan atas, hadapan & sisi). Keratan rentas menunjukkan kedudukan dari aras jalan, dan Pengesahan daripada Perunding Bertauliah akan tempoh kekukuhan struktur (design guarantee).

(2) Gambar Tapak

(3) Contoh Visual yang disahkan oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka.

(4) Anggaran kos pembinaan.

(5) Polisi Insuran Tanggungan Awam.

(6) Salinan surat kelulusan membina struktur paparan papan iklan luar dari kerajaan tempatan.

(7) Surat kelulusan tuan tanah atau bangunan persendirian.

(8) Surat kelulusan JKR/Lembaga Lebuh Raya Malaysia (LLM)

(9) Lesen Menduduki Sementara (TOL) daripada kerajaan tempatan

(10) Deposit RM300.00 (bagi setiap lokasi).

Kini kami telah menyediakan pelbagai perkhidmatan aplikasi seperti: Lesen Perniagaan, Lesen Premis Perniagaan, Lesen Papan Tanda, Permit Papan Tanda, dan Kelulusan Pelan Bangunan Pengubahsuaian. Jika ada sebarang masalah dengan permohonan papan iklan, sila hubungi dengan kami.


DBKL Perkhidmatan Runner, DBKL Pelari Lesen, DBKL Perkhidmatan Aplikasi Lesen, DBKL Syarikat Pelesenan, DBKL Ejen Pelesenan, DBKL Agensi Lesen, DBKL Perkhidmatan Penyerahan Lesen, DBKL Memohon Perkhidmatan Lesen,