Since 2015 until now, Having 2.3k Customers, Over 3.8k Successfully Submitted

Perkhidmatan Permohonan DBKL Lesen Perniagaan

Perkhidmatan Permohonan DBKL Lesen Perniagaan

Sebelum perniagaan mula beroperasi secara sah, perniagaan dikehendaki mendapat lesen perniagaan. Lesen perniagaan dikehendaki oleh perundangan dan ditadbir oleh pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Lesen perniagaan adalah mengawal keselamatan, struktur dan kemunculan komuniti perniagaan. Ia bertindak sebagai bukti bahawa perniagaan anda mematuhi undang-undang dan peraturan tertentu.

Tetapi anda tahu bagaimana untuk memohon lesen perniagaan? Kami akan menerangkannya kepada beberapa langkah: pertama anda perlu mengetahui kod perniagaan anda. Ia kerana terdapat terlalu banyak jenis perniagaan di Malaysia. Seterusnya, anda perlu tahu dan lawati majlis tempatan yang terdekat dengan lokasi perniagaan anda. Sebabnya anda boleh mendapat maklumat mengenai permohonan lesen perniagaan di sana. Akhir sekali, anda perlu menghantar borang permohonan lesen perniagaan anda ke majlis tempatan dengan dokumen lain yang diperlukan.

Selain borang permohonan lesen perniagaan, anda juga perlu bawa:

 • 1 salinan ASAL Sijil pendaftaran syarikat atau

  • 1 salinan memorandum dan tata urusan syarikat (Memorandum and Articles of Association) yang mengandungi borang 9, 24 dan 49 jika syarikat Sdn Bhd

  • 1 salinan surat perjanjian penyewaan atau dokumen berkaitan dengan penyewaan bangunan atau tanah atau

  • 1 salinan geran tanah jika bangunan milik sendiri

  • 1 Salinan pelan lantai premis perniagaan berskala

  • 1 salinan pelan lokasi juga berskala

  • 1 salinan bayaran Cukai Taksiran MBI terkini yang telah dijelaskan

  • 1 salinan kad pengenalan pemohon

  • 1 keping gambar pemohon

Kami bukan sahaja membantu anda memohon lesen perniagaan, kami juga menyediakan perkhidmatan aplikasi seperti: Lesen Papan Tanda, Permit Papan Tanda, dan Kelulusan Pelan Bangunan Pengubahsuaian. Jika anda menghadapi masalah tersebut, sila hubungi dengan kami.

Perkhidmatan Permohonan DBKL Lesen Perniagaan
DBKL Perkhidmatan Runner, DBKL Pelari Lesen, DBKL Perkhidmatan Aplikasi Lesen, DBKL Syarikat Pelesenan, DBKL Ejen Pelesenan, DBKL Agensi Lesen, DBKL Perkhidmatan Penyerahan Lesen, DBKL Memohon Perkhidmatan Lesen,