Since 2015 until now, Having 2.3k Customers, Over 3.8k Successfully Submitted

Perkhidmatan Permohonan DBKL Lesen Premis Perniagaan

Perniagaan tidak boleh beroperasi tanpa izin perniagaan daripada kerajaan tempatan. Anda dinasihatkan untuk memohon lesen perniagaan atau lesen premis perniagaan jika anda ingin membuka suatu perniagaan. Faedah memohon lesen premis perniagaan adalah memberi perlindungan kepada pemilik sehingga perniagaan tidak akan ditutup tanpa sebab. Di samping itu, dengan lesen perniagaan, ia mengembangkan rasa profesionalisme kepada orang ramai dengan menunjukkan perkhidmatan mereka yang disediakan adalah profesional, dan produk yang anda jual adalah dalam kualiti yang baik.

Untuk memohon lesen perniagaan, pemilik perniagaan perlu:

1) Mempunyai nama perniagaan

2) Nyatakan alamat perniagaan sebenar anda

3) Kenal pasti jenis perniagaan anda

4) Sediakan semua dokumen yang berkaitan

5) Memohon lesen perniagaan dari pihak berkuasa tempatan masing-masing

Lesen Premis Perniagaan
Perkhidmatan Permohonan DBKL Lesen Premis Perniagaan

Keperluan untuk memohon lesen premis perniagaan, lesen papan tanda dan kelulusan pelan bangunan pengubahsuaian mungkin berbeza mengikut pihak berkuasa tempatan masing-masing. Jika anda tidak mahu menghabiskan terlalu banyak masa untuk memohon, hubungi kami sekarang untuk maklumat lanjut.


DBKL Perkhidmatan Runner, DBKL Pelari Lesen, DBKL Perkhidmatan Aplikasi Lesen, DBKL Syarikat Pelesenan, DBKL Ejen Pelesenan, DBKL Agensi Lesen, DBKL Perkhidmatan Penyerahan Lesen, DBKL Memohon Perkhidmatan Lesen,